Dabas parks „Kuja"

 

Madonas novada Praulienas un Sarkaņu pagasts, Lubānas novada Indrānu pagasts. Platība: 10788 ha.

Dabas parks izveidots putnu aizsardzībai. Teritorija ir ar izcili augstu putnu faunas daudzveidību un starptautiski nozīmīgām Putnu direktīvas un Latvijas īpaši aizsargājamo sugu populācijām. Teritorijā konstatētas 32 aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgāks ir mazais ērglis (lielākais zināmais ligzdojošo pāru blīvums ne tikai Latvijā, bet visā sugas izplatības areālā), ķikuts, mazais ormanītis un purva pūce.

Aizsargājamās sugas:

- augi - laksis, spilvainais ancītis
- bezmugurkaulnieki - lapkoku praulgrauzis, biezā perlamutrene, bērzu briežvabole
- putni - mazais ērglis, niedru lija, pļavu lija, ziemeļu gulbis


Skatīt Dabas parks "Kuja" lielākā kartē