Sagatavots projekta kopsavilkums (Layman’s report)

 

LIFE+ projekts EREMITA MEADOWS strauji tuvojas noslēgumam. Projekta ietvaros ir īstenotas daudzas dabas aizsardzībai nozīmīgas aktivitātes, kuras ir apkopotas projekta darba grupas sagatavotajā projekta ilustratīvajā kopsavilkumā (Layman‘s report). Projekta kopsavilkumā ir iekļauta informācija par LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS mērķiem, aktivitātēm un to īstenošanas rezultātiem.

 

 

Kopsavilkums ir lasāms un lejuplādējams šeit.