Esiet sveicināti projekta EREMITA MEADOWS mājas lapā!

 

Latvija joprojām var lepoties ar neskartiem, seniem mežiem, dabiskām pļavām, pļavu un mežu ieskautiem veciem kokiem, kuros patvērumu rod neskaitāmas dzīvnieku un augu sugas. Šo daudzveidību nodrošina gadu desmitos, simtos un tūkstošos veidojušās, cilvēka darbības nepārveidotas vai maz ietekmētas dzīvotnes. Un tieši tāpat to nodrošina cilvēka interese, zināšanas un atbildīga rīcība dabas vērtību aizsardzībā.

Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta īstenotais EREMITA MEADOWS projekts, ko īstenojam ar Eiropas Komisijas LIFE programmas finansiālu atbalstu, paredz pasākumus parkveida pļavu un divu retu vaboļu sugu - lapkoku praulgrauža un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - izskaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie un meža ieskautie vecie koki, arī sausie un kritušie. Mums ir svarīgi ļaut ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas dabas unikālās bagātības.

 

DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts