Saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja laipas uzstādīšanai pār Eglones upi

 

Daugavpils Universitāte saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju laipas uzstādīšanai pār Eglones upi. Laipu paredzēts uzstādīt, lai nodrošinātu dabas liegumā "Eglone" sastopamo parkveida pļavu apsaimniekošanu. Līdz šim dabas liegumā sastopamo parkveida pļavu pļaušana tika nodrošināta izmantojot esošo tiltu pie "Krustalīču" mājām, tomēr tilts ir novecojis un tā turpmāka izmantošana nav iespējama. Laipa tiks uzstādīta blakus pašreizējam tiltam un tās konstrukcija būs atbilstoša, lai izturētu tehniku, kas veiks pļavu apsaimniekošanu. Laipa tiks  uzstādīta ņemot vērā Eglaines upes līmeņa svārstības palu periodā.

Komentāri

 2 + 4 =