Spriež par Eglonas dabas takas labiekārtošanu

 

18. septembrī projekta darba grupa tikās ar AS „Latvijas valsts meži” speciālistiem - Dienvidlatgales mežsaimniecības vides speciālisti Sandru Līckrastiņu un Aknīstes meža iecirkņa vadītāju Agri Elertu, lai pārrunātu Eglones dabas takas attīstības perspektīvas. Tikšanās laikā tika apsekots LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS ietvaros izveidotais dabas takas maršruts un pārrunāti iespējamie uzlabojumi takas infrastruktūrā.