Starptautiskā konferencē tiek spriests par aktualitātēm saproksilofāgo sugu aizsardzībā

 


28. - 30. aprīlī Daugavpils Universitātē norisinājās 8. starptautiskā zinātniskā konference (8th International Conference on Biodiversity Research) par biodaudzveidības pētījumiem. Konference notiek ik pēc diviem gadiem. Iepriekš tā bija atpazīstama ar nosaukumu: International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic Region". Šogad konferencē piedalīsies vairāk nekā 170 zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Somijas un Turcijas. Viena no konferences darba grupām norisinājās LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS ietvaros un bija veltīta saproksilofāgo sugu aizsardzības problēmām. Darba grupā tika apspriesti arī projekta ietvaros veikto pētījumu rezultāti un prezentēts stenda ziņojums.

Konferenci organizēja Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. Konferencē pulcējas Eiropas valstu zinātnieki, kuri darbojas dabas aizsardzības, populāciju ekoloģijas un citās nozarēs. Dalībnieki uzstājās ar mutiskajiem un stenda ziņojumiem par aktuālākajām biodaudzveidības tematikām: biodaudzveidības samazināšanās klimata izmaiņu rezultātā, zemes izmantošanas intensitātes paaugstināšanās, invazīvās sugas, resursu pārizmantošana, vides piesārņošana, kā arī tradicionālajām tēmām - iekšsugas un starpsugu biodaudzveidība, sauszemes un ūdens ekosistēmu daudzveidība.

Konferences dalībnieku veikto zinātnisko pētījumu rezultāti publicēti žurnāla Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis speciālizdevumā.

 

Programme