Talka Dvietes palienē

 

Šī gada 24. un 25. septembrī (sestdien un svētdien) dabas parkā "Dvietes paliene" notiks krūmu ciršanas talka. Laipni aicināti piedalīties!

Talku organizē Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ilūkstes novada domi LIFE+ projekta "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" ietvaros. Krūmu ciršana palienes pļavās nepieciešama, lai nodrošinātu atklātas platības pļavu putnu ligzdošanai.

Dvietes palienes pļavas ir ļoti nozīmīga griežu un ķikutu ligzdošanas vieta. Savukārt pavasara palos Dvietes paliene ir lielākā Latvijai cauri migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta. Vairāk par Dvietes palieni un LIFE+ projektu lasiet www.dvietespaliene.lv.

Dalībai talkā lūdzam pietiekties iepriekš, līdz 20. septembrim, zvanot pa tālr. 65407909 vai rakstot uz e-pastu parvalde@bebrene.lv. Piesakot savu dalību, lūdzam informēt, kurā talkas dienā plānojat piedalīties (ja abās, lūdzu, dodiet ziņu, vai nepieciešamas naktsmājas).

Uz talku jāierodas laika apstākļiem piemērotā apģērbā. Var ņemt līdzi savus darba rīkus. Darba cimdus un ēdināšanu nodrošinās talkas organizētāji.

Talkas programma:
24. septembrī plkst. 12:00 kafija un uzkodas
13:00 - 18:00 talka
18:00 vakariņas

25. septembrī plkst. 9:00 brokastis
10:00 - 14:00 talka
14:00 pusdienas
15:00 neliela ekskursija